Bokningsvillkor

Allmänna villkor vid bokning  

Ansvarig uthyrare/arrangör är Hamrafjällets Lift AB

 

Fäbodvägen 12, 840 98 Tänndalen

 

Tel: 0684 -155 00

 

Epost: bokning@tanndalen.com

 

Orgnr: 556298-7213

 

SOM UTHYRARE/ARRANGÖR ÄR VI SKYLDIGA ATT SE TILL ATT:                                          

- Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

- Köpta tjänster stämmer med beskrivningen.

- Du informeras om eventuella väsentliga förändringar, som rör din bokning.

- Du får disponera hyresobjektet från tidigast kl. 15.00 avtalad ankomstdag till senast kl. 10.00 avresedagen, om inget annat avtalats.         

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum samt övriga detaljer är riktiga.

 

Bokningen är bindande för såväl Hamrafjällets Lift AB som gästen så snart du har bekräftat ditt köp via Klarna.

Se Klarnas betalningsvillkor i onlinebokningen.

 

Betalning mot faktura – endast möjligt för företag och grupper (enligt Visitas allmänna villkor).

Se Klarnas betalningsvillkor i onlinebokningen.

Du kan vid bokningstillfället köpa en av- och ombokningsförsäkring för 395SEK/stuga/lgh för att skydda dig mot oförutsedda händelser, och då gäller följande:

 

Av- och ombokningsförsäkringen  köps som en särskild försäkring, och återbetalas aldrig..

 

Ovanstående regler gäller vid avbokning i följande fall:                                                

 – Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenärer.

 – Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.                                              

 – Allvarlig händelse utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället

 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast en vecka efter avbokningsdagen.

 

Vid bokning av paket med förvalda kombinationer till ett angivet pris kan du inte avboka en enskild produkt som ingår i paketet. För avbokning av enstaka personer i paketet gäller samma regler som för avbokning av boende.

Du ska avboka skriftligen eller muntligen till oss. Avbokningar som görs till någon annan räknas ej. Följande gäller vid  avbokning.

 

Avbokning UTAN vår av- och ombokningsförsäkring:

För boende som avbokas 60 dagar eller mer innan ankomst behåller vi 25 % av kostnaden. För boende som avbokas från 59-0 dagar behåller vi 100 %  av kostnaden.

 

Avbokning  MED vår av- om bokningsförsäkring:

För boende som avbokas  60 dagar eller mer innan ankomst behåller vi avgiften för av-och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250SEK. För boende som avbokas från 59-0 dagar med giltig avbokningsorsak behåller vi avgiften för av-och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250 SEK.

För boende som avbokas från 59-0 dagar utan giltig avbokningsorsak behåller vi 100% av kostnaden.

Ingen återbetalning sker om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat. 

 

Skidskola: ska vara betald innan första lektionen börjar. Skidskolan kan avbokas fram till dagen innan mot en expeditionskostnad på 195kr. Har ni deltagit i första lektionen av en gruppskidskola och vill avboka övriga lektioner betalar ni för den lektion ni deltagit i. Vid sjukdom redan första dagen tar vi en expeditionskostnad på 195kr för att avboka alla dagar.

 

Övriga produkter som skipass, skidhyra, avresestäd, sänglinne, barnsäng/stol och måltider kan avbokas fram till dagen innan ankomst och återbetalas i sin helhet.

När du köpt vår av- och ombokningsförsäkring har du rätt att boka om  boende fram till 40 dagar före ankomst. Ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista mot en expiditionsavgift på 250 SEK.

Om vi inte tillhandahåller hyresobjektet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du redan hunnit utnyttja. Istället för att säga upp avtalet, kan du begära att hyran sätts ned.

 

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast kl. 11.00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

 

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningskostnad på 250 SEK.

Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23.00 och 07.00 skall ni iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.

 

Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.

 

Du ansvarar själv för alla ev. skador som uppstår på hyresobjektet och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud för ditt hyresobjekt som anges på din bekräftelse. Överträdelse av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 3000SEK.

 

Du får inte använda hyresobjektet till något annat än vad som avtalades vid bokning (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i hyresobjektet, än vad du uppgav vid bokning.

 

Avresestädning ingår vintertid under perioden julveckan t.o.m. säsongsslut.

 

På Ski Lodge Tänndalen ingår alltid avresestäd.

 

Du ansvarar själv för att diska, tömma kyl och frys, slänga sopor och tomglas mm.

 

Övriga perioder måste du själv städa ordentligt före avresan om inte annat framgår av bokningsbekräftelsen, alternativt boka avresestäd online eller i receptionen. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad på 2000-5000SEK.

 

Du måste lämna igen samtliga nycklar till hyresobjektet vid avresa. Om du glömmer det kan vi behöva byta lås på din bekostnad.

 

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

– du eller någon i ditt sällskap uppträder störande på anläggningen

– du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i hyresobjektet/på anläggningen.

– boendet används till ej avsett ändamål.

 

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från anläggningen och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.  

 

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk  på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga, om ni har anspårk på ersättning skall detta lämnas in skriftligt. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter.

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om hyresobjektet inte kan tillhandahållas pga. krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten och energitillförsel, eldsvåda eller andra större händelser som varken ni eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är isåfall skyldiga att fortast möjliga betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av hyresobjektet.

General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förodning som börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förodning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda personer i behandling och lagring av deras personuppgifter.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal med oss gällande exempelvis: boende, evenemang eller annan  tjänst. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon annan part. Läs mer på: www.gronklittsgruppen.se/personuppgifter

Från julveckan till säsongens slut ska minst 5 nedfarter eller 20 km längdspår i Funäsfjällen vara åkbara. Om vi inte kan tillhandahålla det så betalar vi tillbaka kostnaden för outnyttjade dagar, avseende inköpta skipass/ spårkort och boende bokat via Hamrafjällets Lift AB.

På grund av händelser som ligger utanför vår kontroll som uthyrare har vi rätt att omflytta hyresgäst till likvärdigt hyresobjekt. Där så är möjligt skall vi delge gästen/beställaren sådana förändringar före tillträdet och i vart fall så snart som möjligt. Sådana ändringar medför inte någon rätt för gästen att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter.

 

I logipriset ingår inte sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol om inte annat anges på bekräftelsen. Inte heller diskmaskinstabletter och toalettpapper ingår, förutom på Ski Lodge. Tänk på att ta med det.

                                                   

Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som står utom vår kontroll.

 

Uppdaterad 2019-10-23

Erbjudanden

Erbjudanden, kampanjer och sista minuten i Tänndalen.