Bokningsvillkor

Allmänna villkor vid bokning  

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare är Hamrafjällets Lift AB

 

Fäbodvägen 12, 840 98 Tänndalen

 

Tel: 0684 -155 00

 

Epost: bokning@tanndalen.com

 

Orgnr: 556298-7213

När blir min bokning bindande?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum samt övriga detaljer är riktiga.

 

Bokningen är bindande för såväl Hamrafjällets Lift AB som gästen så snart anmälningsavgift (boende) eller hela beloppet vid sen bokning är betalt.

När och till vem ska jag betala?

Allt som förbokas ska alltid vara betalt före ankomst.

 

Boende: om  ni bokar mer än 60 dagar före ankomst är anmälningsavgiften  25% av boendekostnaden plus ev. avbeställningsförsäkring. Anmälningsavgiften betalas omgående. Resterande belopp ska vara oss tillhanda senast 60 dagar före ankomst.

 

Om ni bokar senare än 60 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas omgående.

 

Skipass, skidskola, skidhyra och övriga tilläggsprodukter ska vara oss tillhanda senast 60 dagar före ankomst. Vid bokning senare än  60 dagar före ankomst gäller omedelbar betalning.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften (boende) eller slutlikvid (gäller alla produkter) i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokningskostnader. Betalningspåminnelse skickas inte ut.  

Om något händer mig?

Du kan vid bokningstillfället köpa en av- och ombokningsförsäkring för 395SEK/stuga/lgh för att skydda dig mot oförutsedda händelser, och då gäller följande:

 

Av- och ombokningsförsäkringen  köps som en särskild försäkring, och återbetalas aldrig..

 

Ovanstående regler gäller vid avbokning i följande fall:                                                

 – Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenärer.

 – Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.                                              

 – Allvarlig händelse utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället

 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast en vecka efter avbokningsdagen.

 

Vid bokning av paket med förvalda kombinationer till ett angivet pris kan du inte avboka en enskild produkt som ingår i paketet. För avbokning av enstaka personer i paketet gäller samma regler som för avbokning av boende.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du ska avboka skriftligen eller muntligen till oss. Avbokningar som görs till någon annan räknas ej. Följande gäller vid  avbokning.

 

Avbokning UTAN vår av- och ombokningsförsäkring:

För boende som avbokas  60 dagar eller mer innan ankomst behåller vi anmälningsavgiften. För boende som avbokas från 59-0 dagar behåller vi 100 %  av kostnaden.

 

Avbokning  MED vår av- om bokningsförsäkring:

För boende som avbokas  60 dagar eller mer innan ankomst behåller vi avgiften för av-och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250SEK. För boende som avbokas från 59-0 dagar med giltig avbokningsorsak behåller vi avgiften för av-och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250 SEK.

För boende som avbokas från 59-0 dagar utan giltig avbokningsorsak behåller vi 100% av kostnaden.

Ingen återbetalning sker om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat. 

 

Skidskola: ska vara betald innan första lektionen börjar. Skidskolan kan avbokas fram till dagen innan mot en expeditionskostnad på 195kr. Har ni deltagit i första lektionen av en gruppskidskola och vill avboka övriga lektioner betalar ni för den lektion ni deltagit i. Vid sjukdom redan första dagen tar vi en expeditionskostnad på 195kr för att avboka alla dagar.

 

Övriga produkter som skipass, skidhyra, slutstäd, linne, barnsäng/stol och måltider kan avbokas fram till dagen innan ankomst och återbetalas i sin helhet.

Ändring/ombokning

När du köpt vår av- och ombokningsförsäkring har du rätt att boka om  boende fram till 40 dagar före ankomst. Ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista mot en expiditionsavgift på 250 SEK.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller hyresobjektet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du redan hunnit utnyttja. Istället för att säga upp avtalet, kan du begära att hyran sätts ned.

 

Om du har klagomål bör du framföra dem  till oss snarast möjligt, senast kl. 11.00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

 

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i såfall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningskostnad på 250 SEK.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser  som gäller. Mellan kl. 23.00 och 07.00 skall ni iaktta största hänsyn  och tystnad gentemot övriga gäster.

 

Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.

 

Du ansvarar själv för alla ev. skador som uppstår  på hyresobjektet och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angånde rök- och husdjursförbud för ditt hyresobjekt som  anges på din bekräftelse. Överträdelse av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 3000SEK.

 

Du får inte använda hyresobjektet  till något annat än vad som avtalades vid bokning (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i hyresobjektet, än vad du uppgav vid bokning.                                                                                   

Du måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad, avgift på 2000-5000 SEK.

 

Du måste lämna igen samtliga nycklar till hyresobjektet vid avresa. Om du glömmer det kan vi behöva byta lås på din bekostnad.

 

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

- du eller någon i ditt sällskap uppträder störande på anläggningen

- du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i hyresobjektet/på anläggningen.     

- boendet används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a ovan  nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från anläggningen och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.   

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk  på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga, om ni har anspårk på ersättning skall detta lämnas in skriftligt. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om hyresobjektet inte kan tillhandahållas pga. krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten och energitillförsel, eldsvåda eller andra större händelser som varken ni eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är isåfall skyldiga att fortast möjliga betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av hyresobjektet.

Snögaranti

Minst 5 nerfarter och 20 km längdspår i Funäsfjällen ska vara åkbara. Om detta ej uppfylls betalar vi tillbaka kostnaden för outnyttjade dagar, för inköpta skipass, skidskola och boende bokat via Hamrafjällets Lift AB. Snögarantin gäller från julveckan – 30/4.

GDPR

General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förodning som börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förodning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda personer i behandling och lagring av deras personuppgifter.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal med oss gällande exempelvis: boende, evenemang eller annan  tjänst. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon annan part. Läs mer på: www.gronklittsgruppen.se/personuppgifter

Övrigt

På grund av händelser som ligger utanför vår kontroll som förmedlare har vi rätt att omflytta hyresgäst till likvärdigt hyresobjekt. Där så är möjligt skall förmedlaren delge gästen/beställaren sådana förändringar före tillträdet och i vart fall så snart som möjligt. Sådana ändringar medför inte någon rätt för gästen att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter.

 

I logipriset ingår ej städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol om inte annat anges på bekräftelsen. I hyresobjektet ingår ej diskmaskinstabletter, toa- och hushållspapper, förutom på SkiLodge där det ingår. Tänk på att ta med det.                                                

Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som står utom vår kontroll.

 

Uppdaterad 2018-09-20