Lägenhetsägare

Grundkrav på brandskydd i byggnader för korttidsuthyrning.

- En enkel brandskyddsinformation på insidan av ytterdörren.

 

- Minst en fungerande brandvarnare, helst nätansluten, på varje våningsplan. Avståndet mellan brandvarnare bör inte vara längre än 12 meter. En brandvarnare täcker normalt ca 60 m2.

 

- En handbrandsläckare alt. slang. Räddningstjänsten rekommenderar Pulver 6 kg effektivitetsklass 43A 233BC.

 

- Rutiner för hur brandvarnare, brandsläckare och övrig brandskyddsrelaterad utrustning ska kontrolleras, vilket bör ske minst en gång per år.

 

- Generellt gäller att byggnader som har någon form av eldstad ska se till att denna är upptagen i sotningsregistret.