Klättring

Här finns möjligheten att klättra på klättervägg utomhus, med vidunderlig utsikt från både vägg och topp.

Klättring med instruktör

Pris: 295 kr/timme för 1 pers. 95 kr/person utöver den första personen inkl. med klätterutrustning och instruktör.
(Endast förbokning)

Klättring utan instruktör med hyrd utrustning

Pris: 195 kr/pers och dag inkl klättringsutrustning. (Dagligen, endast vid uppvisande av grönt kort).

Tel: 0684-155 00, E-post: bokning@tanndalen.com