Lavininformation

Tänndalen bekämpar lavinfara i lavinterräng dit man kan glida från en öppen lift/nedfart tillbaka till en öppen lift/nedfart samt i Hamra Syd.

Bekämpningen bedrivs i första hand med sprängämne. Trots det kan man aldrig helt säkert säga att dessa sluttningar är säkra att åka i. Vi lämnar daglig information om vilka åtgärder som vi genomfört/planerar genomföra samt en kort textbedömning av aktuellt läge. (Se nedan).

2022-01-23 08:00 Varm natt och vind från syd. bekämpning kommer ske under morgonen. Se upp för branta läsluttningar som samlat snö.

Offpist

All skidåkning utanför märkta och preparerade nedfarter anses som offpist och sker med eget ansvar. Följ skyltarna, markeringarna och lavininformation. Alla som färdas i opreparerad terräng ska besitta god kunskap om bedömningen av lavinfara.

 

- Var alltid sökbar! Ha alltid med dig lavinsäkerhetsutrustning (Transceiver, RECCO, Sond, Spade, Ballongsäck,) samt att du är utbildad i och regelbundet övar kamraträddning.

 

- Åk aldrig ensam.

 

- Stanna aldrig rakt under en sluttning, åk åt sidan.

 

- Tänk på att du kan utlösa laviner över andra människor, åk aldrig ut på en brant sluttning om du har människor under.

 

- Att någon åkt sluttningen innan innebär inte att den är säker.

 

- Omarkerade hinder/faror förekommer i terrängen.

 

- Rapportera alltid om ni ser lavinaktivitet eller själva utlöst en lavin till skidpatrull eller närmsta liftvärd.

Lavinfara

Respektera alltid indikerad lavinfara och lavininformation och försäkra dig om att du har den kunskap som krävs för att bege dig utanför markerade områden och för bedömningen av lavinfara. I terräng med 25-30 graders lutning eller mer är risken ständigt närvarande, även om andra har åkt skidor i området.

Lavinprognoser.se

I de områden som ligger utanför de områden man når genom att glida från och tillbaka till en öppen lift/nedfart bedrivs ingen bekämpning och lavinprognoser utförs av Naturvårdsverket.

Lavinbekämpning

Såhär kan det se ut när vi arbetar med bekämpning i en lavinsluttning.

Guidebyrån

Utforska fjället bortom pister och spår tillsammans med Guidebyrån.